Mattias Karlsson 2/8/2021

040 - Batchjobb via Azure Functions med Mattias Karlsson

Få saker gör Bartek gladare än ett hederligt, gammaldags batchjobb. Tillsammans med gästen Mattias Karlsson pratar de om hur man bäst processar stora mängder data, helst med hjälp av Azure Functions.

Länkar

Sidan har nyligen bytt plattform, länkarna kommer snart tillbaka

Avsnittets gäst

Mattias Karlsson är systemarkitekt och delägare på Göteborgs konsultföretaget WCOM. Han är även Microsoft Most Valuable Professional inom Azure och Developer Technologies. Aktiv inom öppen källkod– mest känd där som en av de ansvariga bakom byggorkestrerings-verktyget Cake och JSON serialiseraren LitJSON. Passion för community som en av arrangörerna bakom .NET användargruppen SWENUG och DevOps användargruppen DOUGH. Började programmera på 8 bitars maskiner på 80-talet, men jobbat professionellt som utvecklare sedan millennieskiftet.