066 - Blazor och .NET 8 med Jimmy Engström

Publicerad 2023-06-14

Jimmy Engström kommer på återbesök och diskuterar vad som har hänt och händer med allas favoritramverk Blazor. Bland annat har Jimmy skrivit en bok på ämnet, en bok du som Kompilatorlyssnare kan få rabatt på med koden TKTKTK.

Jimmy berättar om bakgrund till boken, och sedan om hur det är att faktiskt ha Blazor i produktion. Sedan diskuteras hurpass utbrett Blazor är idag ute i Sverige. Det verkar finnas en hel del därute, men det kanske inte skyltas med på ett tydligt sätt.

Sist men inte minst en spaning mot framtiden: Jimmy berättar vad som händer med Blazor - och .NET 8 - framöver, och hur artisten tidigare känd som Blazor united utvecklats.

Rabattkod för boken

På grund av miss hos förlaget är rabattkoden försenad och kommer att komma i shownotsen i ett framtida avsnitt.

Länkar

Citat